Auto osiguranje

auto osiguranje

Šta treba da znate o auto osiguranju?

Neki od osnovnih pojmova sa kojima bi se građani trebali upoznati u vezi auto osiguranja jesu da je auto osiguranje vrsta obaveznog osiguranja građanske odgovornosti za štete koje upotrebom motornog vozila, u domaćem drumskom saobrađaju, nastanu po treća lica.
Polisa osiguranja je dokument koji potvrđuje osiguranje za vaše vozilo, taj dokument izdaju osiguravajuće kuće i on dokazuje da je sa osiguranikom ugovoreno pokriće rizika građanske odgovornosti, prouzrokovane upotrebom vozila u Bosni i Hercegovini.
Bitno je da znate da vlasnik ili korisnik automobila koje na putevima u Bosni i Hercegovini načini štetu upotrebom tog istog vozila na trećim licima, obavezan je da zaključi osiguranje.

Šta pokriva auto osiguranje?

Auto osiguranje pokriva građansku odgovornost vlasnika ili nekog drugog vozača osiguranog automobila koje načini štetu prema nekom trećem licu, i nakon što treće lice podnese zahtjev za odštetu. Osiguravajuća kuća plaća naknadu za nastalu štetu na oštećenim licima a i na oštetu koja je prouzrokovana na vozilima, bilo to u toku vožnje, na parkingu dok je vozilo ugašeno. Ali auto osiguranje ne vrši isplatu za imovinu koja se prilikom transporta u osiguranom automobilu oštetila.

Kako dobiti isplatu od osiguravajućih kuća?

Da dobijete odštetu potrebno je da podnesete zahtjev osiguravajućoj kući ili da podnesete tužbu sudu koji je nadležan, protiv osiguravajuće kuće od vlasinka vozila čije je vozilo prouzrokovalo nastalu štetu, koji ima ugovor o auto osiguranju. Nakon što osiguravajuća kuća dobije sve potrebne podatke, ili ih sami prikupe potrebno je da na osnovu datih tačaka odluče o zahtjevu koji je podnesen za isplatu odštete. Osiguravajuća kuća kojoj se podnosi zahtjev dužna je izmiri oštećenom licu na osnovu podnešenog zahtjeva ako je neimovinska šteta u roku od 30 dana a ukoliko se radi o imovinskoj šteti, tu je rok 14 dana, osiguravajuća kuća treba da dostavi obrazloženu ponudu za naknadu o nastaloj šteti ukoliko su informacije za naknadu i visinu štete nesporni, ili detaljno obrazloženje ukoliko su informacije o šteti ili visini štete sporni.

Šta ako niste zadovoljni postupanjem osiguravajuće kuće?

Ukoliko ponuda osiguravajuće kuće ne ispunjava vaša očekivanja i ukoliko mislite da su pogriješili prilikom obrazloženja o nastaloj šteti vi imate pravo da uložite pritužbu, žalbu društvu za osiguranje, prigovor i slično, ako i nakon toga ne budete zadovoljno sa donesenom odlukom osiguravajuće kuće potrebno je da podnesete tužbu nadležnom sudu. Pored toga oštećena osoba ima pravo da podnese tužbu i ako osiguravajuća kuće mu ne dostavi obrazloženu ponudu za naknadu štete u definisanom roku.

Gdje osigurati vaše vozilo?

Ako ne znate gdje i kako da osigurate vaše vozilo, ispod ovog teksta se nalazi tabela osiguranja u Bosni i Hercegovini koja nude osnvono i kasko osiguranje vozila. Zbog vaše sigurnosti, osigurati se možete samo kod osiguravajućih kuća koje su dobile dozvolu za rad od agencije za osiguranje Bosne i Hercegovine i polisu za auto osiguranje možete da zaključite neposredno sa osiguravajućom kućom.

Koliko košta auto osiguranje?

Cijena za Auto osiguranje zavisi od više stvari, npr. kao prvo od vrste automobila koje se osigurava, jačine automobila, od njegovih tekničkih karakteristika, o samoj namjeni automobila, da li je to taxi vozilo, putničko vozilo i slično. Pored toga moguće je ostvariti dodatne bonuse prilikom osiguranju vozila, ako osoba koja osigurava automobil već neki period i pri tome nije imala nikakvu štetu plaća manji iznos ili obrnuto, ukoliko je osoba imala dva ili više štetna događaja, ona plaća dodatni iznos na već određenu sumu. I ta polisa traje godinu dana. Unaprijed možete da pogledate na web sajtovima osiguravajućih kuća koliko će koštati osiguranje za vaš automobil, pomoću kalkulatora koji se nalaze na skoro svim sajtovima od osiguravajučih kuća.
U slučaju da niste osigurali vaš automobil i načinili ste šteti na trećem licu plaćate kaznu u iznosu od 5.000 do 10.000 KM.

Ukoliko vam se desi osigurani slučaj dužniste da:

Ukoliko se desi šteta dužni ste da pozovete i sačekate službena lica koji treba da izvrše uviđaj nakon toga imate rok od 3 dana da prijavite štetu odogovrnim osobama iz osiguravajuće kuće sa kojom ste potpisali ugovor o osiguranju vašeg automobila gdje treba da date istinite podatke o nastaloj šteti. Ako je protiv vas podnesena tužba, vi ste dužni da tu parnicu prepustite vašoj osiguravajućoj kući.
A ukoliko putujete sa osiguranim automobilom u inostranstvo, potrebno je da imate zeleni karton bez kog ne možete ni da uđete u drugu državu. Zeleni karton zatražite od vaše osiguravajuće kuće ukoliko vam ne ponude sami, i on istoa kao i polisa osiguranja traje jednu godinu.

U tabeli ispod se nalaze imena svih osiguravajućih kuća i podaci gdje sve imaju filijale u BiH. Klikom na naziv neke od osiguravajućih kuća će vas odvesti na stranicu na kojoj ćete dobiti detaljne kontakt podatke o tom osiguravajućem društvu.

Kasko osiguranje

Pored regularnog, tj. obaveznog auto osiguranja, tu je i kasko osiguranje koje se ukoliko vlasnik automobila želi da kasko osigura svoj automobil dodatno potpisje poseban ugovor i naravno posebno se naplaćuje. Kasko osiguranje ima obavezno da izmiri troškove ukoliko auto bude havarisano, otuđeno od vlasnika na nelegalan način i slično. Ova vrsta osiguranja je dosta skuplja nego klasično, obavezno osiguranje, ali vam pruža dobru garanciju, pogotovo ukoliko imate novi automobil. Kasko osiguranje je definitivno pametno ulaganje u vaše vozilo ukoliko ima određenu vrijednost, jer živimo u vremenu kada su krađe automobila postale jako česta situacija i dešava se još uvijek. Kasko vam je velika garancija.

Cijena kasko osiguranja zavisi od mnogo toga, zavisi od vrste automobila, motora i sl. popuste na ovu vrstu osiguranja ćete dobiti ukoliko imate ugrađene dodatne zaštitne komponente poput Zedera i sl. mnogo faktora utiče na cijenu osiguranja vašeg vozila. Razlika između osnovnog auto osiguranja i kasko osiguranja jeste u tome da ukoliko dođe do saobraćajne nezgode prilikom osnovnog osiguranja, osiguravajuća kuća ukoliko je njihov klijent kriv plaća samo suprotnom vozaču nastalu štetu. Dok kasko osiguranje isplaćuje štetu za vaše vozilo bez obzira ko je skrivio saobraćajnu nesreću.

Kada potpisujete ugovor za ovu vrstu osiguranja, možete izabrati šta će to sve biti u vašem paketu, možete samo da izaberete npr. osiguranje od rizika krađe vozila a možete i kombinovati više vrsta osiguranja. U svakom slučaju ova vrsta osiguranja se definitivno isplati ukoliko posjedujete vrijedniji automobil, za koji postoji rizik od krađe vozila i slično.

NAZIV OSIGURAVAJUĆE KUĆE FILIJALE KASKO OSIGURANJE
ASA osiguranje Sarajevo, Bihač, Goražde, Mostar, Travnik, Tuzla, Zenica
Bobar osiguranje Banja Luka, Brčko, Doboj, Pale, Prijedor, Trebinje, Zvornik, Sarajevo
Bosna Sunce osiguranje Sarajevo, Tuzla, Zenica, Bihać, Livno, Banja Luka
Brčko Gas osiguranje Brčko, Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Pale, Trebinje, Šamac, Tuzla, Modriča, Brod, Zvornik, Novi Grad, Ugljevik, Teslić
Camelija osiguranje Bihać, Cazin, Velika Kladuša, Sanski Most, Bosanska Krupa,  Sarajevo, Goražde, Visoko, Zenica, Jelah, Tešanj, Tuzla, Lukavac, Gradačac, Donji Vakuf, Mostar, Konjic, Jablanica,
Croatia osiguranje Brčko, Orašje, Bijeljina, Tuzla, Banja Luka, Goražde, Novi Travnik, Vitez, Zenica, Mostar, Sarajevo, Stolac
Drina osiguranje Milići, Zvornik, Bijeljina, Brčko, Doboj, Prijedor, Banja Luka, Trebinje, Istočno Sarajevo
Dunav osiguranje Banja Luka, Sarajevo
Euroherc osiguranje Sarajevo, Mostar, Tuzla, Livno, Banja Luka
Krajina osiguranje Banja Luka, Gradiška, Prijedor, Laktaši, Novi Grad, Kozarska Dubica i Kostajnica, Srbac, Čelinac, Kneževo, Bijeljina, Trebinje, Doboj, Teslić, Derventa
Jahorina osiguranje Banja Luka, Bijeljina, Brčko, Doboj, Sokolac, Prijedor, Trebinje, Sarajevo, Bihać, Mostar, Tuzla, Zenica,
Mikrofin osiguranje Banja Luka, Gradiška, Laktaši, Mrkonjić Grad, Prijedor, Novi Grad, Čelinac, Prnjavor, Derventa, Doboj, Brčko, Šamac, Bijeljina, Zvornik, Lukavica, Trebinje
Nešković osiguranje Trebinje, Bijeljina, Baja Luka
Sarajevo osiguranje Sarajevo, Bihać, Sanski Most, Banja Luka, Tešanj, Brčko, Tuzla, Travnik, Zenica, Visoko, Goražde, Mostar, Čapljina, Bugojno
Triglav osiguranje Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Gradiška, Mrkonjić Grad, Prijedor, Pale, Zvornik
Uniqua osiguranje Sarajevo, Tuzla, Bihać, Banja Luka, Zenica, Mostar, Gradačac, Brčko, Prijedor, Derventa, Trebinje, Breza, Banovići, Bijeljina, Bosanska Kruša, Cazin, Čapljina, Doboj, Gacko, Jelah, Kakanj, Kalesija, Kiseljak, Ključ, Prnjavor, Široki Brijeg, Zvornik
VGT osiguranje Visoko, Banja Luka, Bihać, Mostar, Tuzla, Travnik, Sarajevo, Zenica
Zovko osiguranje Sarajevo, Doboj, Mostar, Tuzla, Orašje, Vitez, Bihać, Zenica, Livno, Žepče